Användarvillkor

1. Allmänt

Dessa Användarvillkor (tillsammans med de handlingar som anges på den) reglerar vad som gäller för användning av tjänsterna på webbplatsen www.aqua2follow.se (Aqua 2 Follow). Vi förbehåller oss rätten att ändra Användarvillkoren utan avisering. Det åligger dig som användare att efterleva de för varje tillfälle gällande Användarvillkoren. Genom köp på Aqua 2 Follow godkänner du Användarvillkoren. Om du inte accepterar dessa villkor, handla inte in på Aqua 2 Follow.

2. Information om vår verksamhet

www.aqua2follow.se är en webbplats som tillhandahåller tjänster inom Aqua 2 Music-konceptet (vattengympa på webben). Aqua2follow och hela Aqua2music-konceptet ägs av Aqua2music AB, som är registrerat i Sverige med säte i Norrköping och organisationsnummer 556975-8484 resp. momsregistreringsnummer SE556975848401.

För information och tips om våra andra produkter, utbildningar och tjänster inom rehabilitering resp. friskvård i vatten, vänligen besök www.aquaeducation.se, www.aqua2music.se och www.aqua2musicstore.se.
Följ oss gärna på Facebook: www.fb.me/Aqua2music

3. Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom godkännande av dessa användarvillkor försäkrar du att de uppgifter du registrerat är korrekta och fullständiga.

Från och med 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag hanterar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter till att påverka hanteringen.

Aqua2music AB uppfyller gällande lagstiftning GDPR. Vi samlar personuppgifter om dig som kund för administration i ett lösenordsskyddat användarregister. Detta för att du vid köp ska kunna bli användare av våra tjänster, tillhandahålla våra produkter och få marknadsföring från oss. Uppgifterna sparas tills de inte längre behövs för att tillhandahålla tjänster och produkter till kunden. Vi samlar endast in de uppgifter som behövs för kundens användarregistrering, vi värnar om kundens integritet och vi delar inte ut några uppgifter till tredje part.

Du som kund har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att, vid behov, få dina uppgifter rättade, raderade eller uppdaterade vid felaktigheter. Vid frågor kan du kontakt info@aqua2music.se.

4. Köp

Aqua 2 Follow tillhandahåller nedladdningsbara produkter. Alla priser anges inklusive svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar eller momshöjningar som vi inte kan råda över. Betalning sker via PayPal (PayPalkonto eller betalkort).
Observera att Aqua 2 Follow av säkerhetsskäl inte sparar några person- eller kortuppgifter utan att detta sköts av PayPal.

Så snart ditt köp är bekräftats och godkänts så kan du hämta hem din Aqua 2 Follow produkt. Du kan endast ladda ner produkten en gång. I samband med köpet får du en bekräftelse med e-post.

5. Kundens rätt till ersättning

På nedladdningsbara Aqua 2 Follow produkter finns ingen ångerrätt eftersom de är en typ av vara som inte kan återlämnas. Däremot kan du alltid reklamera ett köp som på något sätt är defekt. Du har enligt svensk lagstiftning rätt att på begäran få priset på Aqua 2 Follows produkter nedsatt  alt. ersatt om reklamationen göres inom 14 dagar förutsatt att du kan visa att produkten är defekt genom att skicka ett meddelande som beskriver reklamationen till Aqua 2 Follows kundtjänst  (en del av Aqua 2 Music): info@aqua2music.se 

Meddelande om reklamationer avseende Aqua 2 Follow tjänster ska ske skriftligen och vara Aqua 2 Music tillhanda snarast och senast inom 14 dagar efter att du upptäckte eller borde ha upptäckt anledningen för reklamationskravet.

6. Åtkomst

Åtkomst till Aqua 2 Follow sker genom köp varvid du automatiskt accepterar Användarvillkoren.

Produkten är webbaserad och levereras via Internet (eventuellt kan pdf-program t.ex. Adobe Reader behövas – finns att ladda ner gratis vid webben). Det du behöver för att handla på Aqua 2 Follow är betalkort/PayPalkonto och en uppkoppling mot Internet.

Vid registrerad betalning expedieras din beställning omgående och du har därmed tillgång till köpt produkt/er på en gång. Varje köp tillåter en nedladdning.

Vi strävar efter att uppdatera Aqua 2 Follow regelbundet och sidan är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Dock garanteras inte att Aqua 2 Follow är fritt från fel, inaktuell information, driftsavbrott eller att det fungerar felfritt just i din webbläsare/datorutrustning.

7. Ditt ansvar

Vi garanterar ej att informationen på Aqua 2 Follow inte kan innehålla fel eller tekniska brister. Det är ditt eget ansvar att själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på Aqua 2 Follow.

VIKTIGT: Aqua 2 Follow är avsedd att användas av instruktörer/terapeuter och Aqua 2 Follow  frånsäger sig allt ansvar för alla typer av skador i samband med användandet av Aqua 2 Follow, se villkor 9.

Ditt ansvar omfattar även följande:

a) Du förbinder dig att efterleva de för varje tillfälle gällande Användarvillkoren.

b) Du förbinder dig att använda Aqua 2 Follow i enlighet med tillämpliga lokala, nationella eller internationella lagar, förordningar, myndighetsbeslut och den sedvänja som utvecklats för Internetanvändande.

c) Du förbinder dig att inte använda Aqua 2 Follow på sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.

8. Kopiering och spridning

Alla Aqua 2 Follow produkter har digital vattenmärkning, vilket är ett sätt att skydda upphovsrättsligt material. Märkningen innebär att när en Aqua 2 Follow produkt laddas ner av dig, så förses den med information om ditt ordernummer. Denna vattenmärkning påverkar inte filformatet och försvårar varken nedladdning eller användning av filen. Vattenmärket visar att Aqua 2 Follow produkten tillhör just dig.

All kopiering och otillåten vidarespridning av den nedladdade filen (även i utskriven version) är enligt upphovsrättslagen förbjuden. Det är du själv som ansvarar för att din Aqua 2 Follow produkt/er inte sprids vidare till annan användare. Om dina Aqua 2 Follow produkter skulle hamna på avvägar kan ditt ordernummer spåras med en avkodare. Vattenmärkningen finns kvar vid kopiering av Aqua 2 Follow produkten.

9. Immateriella rättigheter

Det är ej tillåtet att kopiera, överlåta eller på annat sätt distribuera Aqua 2 Follows nedladdningsbara produkter. Det är ej heller tillåtet att modifiera, vidareutveckla dekompilera, bakåtutveckla (reverse engineer), ta isär eller formatera om koden i Aqua 2 Follows nedladdningsbara produkter.
All otillåten nedladdning, överföring eller annan kopiering eller ändring av något av innehållet kan vara i strid med lag eller sedvanerätt som skulle kunna bli föremål för rättsliga åtgärder. Vid utskrift, kopiering eller nedladdning av någon del av informationen på Aqua 2 Follow i strid med dessa villkor, kommer din rätt att använda Aqua 2 Follow omedelbart att upphöra och du måste returnera eller förstöra alla kopior av det material du gjort.

10. Vårt ansvar

Det material som visas på Aqua 2 Follow är utarbetad av leg.sjukgymnast Maria Ström med lång erfarenhet och expertkunskaper inom området.

Aqua 2 Follow avsäger sig allt ansvar all form av direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått för någon användare i anslutning till eller i samband med användningen av Aqua 2 Follows  produkter, se villkor 6. Detta inkluderar direkta eller indirekta förluster eller skador orsakade av t ex strejk, lockout, översvämning, eldsvåda eller annan omständighet utanför Aqua 2 Follows kontroll; attacker, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data; eller sådant som Aqua 2 Follow skäligen inte kunnat förväntas räkna med och/eller vars följder kunnat undvika eller övervinna. Ansvar tas ej heller utöver vad som följer utöver lagstiftningen. Aqua 2 Follow ansvar kan under inga omständigheter överstiga priset för Aqua 2 Follow produkten. Vid fel är Aqua 2 Follows ansvar begränsat till att byta ut produkten eller att återbetala priset för produkten.

11. Länkar

Du kan länka till Aqua 2 Follow, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist, lagligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Dock får du inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av förening, godkännande eller rekommendation från vår sida där ingen finns.

Du får inte skapa en länk till Aqua 2 Follow från en webbplats som inte ägs av dig.

När Aqua 2 Follow innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, är dessa länkar avsedda endast som information. Aqua 2 Follow ansvarar inte i något fall för länkar till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär själv all risk för användning av sådana webbplatser.

12. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt är tillämplig på dessa villkor. Tvist med anledning av dessa villkor kan prövas av allmän domstol eller av allmänna reklamationsnämnden.

13. Villkorsändringar

Våra Användarvillkor kan ändras från tid till annan. Aqua 2 Follow kommer alltid att innehålla våra gällande villkor. Det åligger dig som användare att efterleva de för varje tillfälle gällande Användarvillkoren eftersom de är juridiskt bindande för dig.

Den senaste uppdateringen för dessa villkor ägde rum i juni 2014.

14. Kontakta oss

Om du har frågor, synpunkter eller idéer om material som finns på Aqua 2 Follow, vänligen kontakta oss på info@aqua2music.se.

 

Tack för att du besöker Aqua2follow.se!

AQUA 2 MUSIC / Total Rehab Ström AB
Besöksadress: Lindövägen 17, 602 28 Norrköping.
Tel: +46 11 18 23 00 / +46 70 512 83 94